Histologia ssaków

Proste komórki zwierzęce w przekroju wątroby salamandry ukazującym jądra, błony komórkowe i cytoplazmę. Dla badań ogólnych komórki zwierzęcej.

Proste komórki zwierzęce w przekroju wątroby salamandry ukazującym jądra, błony komórkowe i cytoplazmę. Dla badań ogólnych komórki zwierzęcej.

42,00 zł
Do koszyka