Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii

 • Kod: 14412
 • Cena netto: 789,35 zł 970,90 zł

Zestaw umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń:

 • przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej
 • przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej
 • przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów
 • opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod
 • opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod
 • ruch jonów w polu elektrycznym
 • wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne
 • elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego
 • polaryzacja elektrod
 • ogniwo galwaniczne


Wymiary: 100x360x500 mm
Ciężar: 2,20 kg